Outsourcing

Skoncentruj się na swojej podstawowej działalności, rozwój i utrzymanie niezakłóconej pracy Twojego środowiska IT zlecając ekspertom.

Decydując się na outsourcing swoich potrzeb w zakresie IT firmie FIScombud możesz skoncentrować się na sprawach strategicznych. Podczas, gdy Ty pracować będziesz nad wzrostem konkurencyjności swojej firmy, Twoje potrzeby w zakresie IT będą realizowane na najwyższym poziomie, dzięki temu, że:
– na bieżąco realizujemy projekty związane z rozwojem infrastruktury IT
– blisko współpracujemy z producentami rozwiązań dla IT

Nasze usługi utrzymania i serwisu infrastruktury sieciowej, sprzętowej oraz systemów informatycznych świadczymy w taki sposób, żeby czas potrzebny na rozwiązanie problemów był jak najkrótszy. Klienci mają bezpośredni kontakt do serwisu, który reaguje tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli zastanawiasz się, jak zmienić swoje środowisko IT, żeby w większym stopniu pomagało Ci realizować wytyczone cele zdecyduj się na usługę doradztwa w zakresie strategii rozwoju zasobów IT – dowiesz się, co zrobić, żeby dzięki IT generować większą wartość z istniejących zasobów, jak najniższym kosztem.

Tylko bieżące śledzenie wszystkich trendów w branży IT, posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia umożliwia pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają nowe technologie w kwestii podnoszenia wydajności przedsiębiorstw. Zamiast tworzyć rozbudowany dział IT, inwestować w rozwój jego kompetencji, wyznaczać dyżury w święta i weekendy, żeby zapewnić jego niezakłócone funkcjonowanie możesz zyskać wsparcie ekspertów w każdej dziedzinie dotyczącej infrastruktury i usług IT.